Kommentar: Nationellt skuldregister riskerar att missa det verkliga problemet
Ekonomi
”Vi lever i en tid där människan blivit i det närmaste besatt av att ha alla tänkbara materiella ting och bekvämligheter, oavsett om hon har råd med det eller inte.” Foto: Sofia Drevemo


Svenskarnas skuldsättning är oroväckande hög och i många fall beviljas krediter utan att svenska kreditgivare har hela bilden över en persons skuldsituation. Nu vill ansvariga myndigheter råda bot på detta med ett nationellt skuldregister. Detta riskerar dock att bara bota symtomen på den underliggande sjukdom som överskuldsättningen beror på.

Den 26 oktober lämnade Finansinspektionen och Konsumentverket en hemställan om utredning av förutsättningarna för ett system med uppgifter om konsumenters totala skuldsituation till regeringen. De båda myndigheterna önskar att regeringen tillsätter en utredning om att införa ett system som ger kreditgivare och konsument möjlighet att få en helhetsbild av konsumentens skulder i samband med en kreditprövning. Detta är vad som kallas ett nationellt skuldregister. Finansinspektionen och Konsumentverket säger i sin hemställan att de i sin tillsyn kunnat se att mindre krediter eller krediter som kan härledas till kreditköp i många fall beviljats utan att kreditgivaren anlitar ett kreditupplysningsföretag som har ett engagemangsregister. Detta gör att kreditgivaren inte får information om andra skulder än de konsumenten själv uppgett, vilket i sin tur leder till att underlaget för att bedöma konsumentens återbetalningsförmåga riskerar att bli otillräckligt. De båda myndigheterna anser att det är svårt för konsumenter att ha full överblick över sin skuldsituation. De anser även att även när kreditgivaren anlitar ett kreditupplysningsföretag så får kreditgivaren inte heltäckande information om konsumentens skulder, eftersom andra skulder än de som konsumenten har till de företag som anlitar företagets tjänster inte syns i registret. Givet dessa premisser är det svårt för kreditgivaren att överblicka och göra en fullständig bedömning av konsumenternas förmåga att återbetala sina lån.

Bakgrunden till hemställan är de stora problem med överskuldsättning som svenska konsumenter har.

Redan prenumerant? Logga in för att läsa vidare
Vill du också läsa politiskt oberoende (på riktigt) ledarartiklar och klassisk inrikes- och utrikesjournalistik utan politisk färgning eller överdrifter?
Tidsbegränsat introduktionserbjudande, endast 1 krona första månaden utan att binda dig! Bara 99 kronor i månaden därefter. Säg upp när du vill! Vill du även ha papperstidningen betalar du endast 19 kronor första månaden, 149 kronor därefter. Säg upp enkelt när du vill!