Kinesiskt nyår 2019: ”Fem välsignelser kommer till dörren”
Traditionell kultur kastar ljus över lyckönskningarnas betydelse
Många kinesiska familjer sätter upp det här lyckobringande tecknet på sin dörr under det kinesiska nyårsfirandet. Tecknet betyder ”välsignelse” eller ”lyckönskning” och uttalas ”fu”. Foto: The Epoch Times


Ett nytt år är en optimistisk tid med löfte om nystart och förnyat hopp och förväntningar om framtiden. Ungefär en månad efter den gregorianska kalenderns nyår infaller det kinesiska nyåret. Det ger oss en ny möjlighet att börja om och fundera över vilka möjligheter och välsignelser det nya året kan föra med sig.

Enligt den kinesiska månkalendern inföll det kinesiska nyåret den 5 februari 2019. Då lämnade vi hundens år och välkomnade grisen som härskare över den nya året. Ett kinesiskt nyårsfirande brukar pågå i ungefär 15 dagar.

Under den här perioden brukar kineser över hela världen ta del av många olika populära festligheter och ritualer. Det är mycket vanligt att sätta upp en skylt med det kinesiska ordet för ”välsignelse” eller ”lycka, välgång” på sin ytterdörr. Den här traditionen är kopplat till talesättet ”fem välsignelser kommer till dörren” eller ”fem välsignelser kom ner till det här hemmet”.

Ofta tänker man på god hälsa, glädje och välgång när det handlar om att lyckönska andra eller önskningar man har för egen del. Vi ska ta en närmare titt på vad som menas med frasen de ”fem välsignelserna” och förklara det från den traditionella kulturens synsätt och dess vördnad för det gudomliga.

Dygd är förutsättningen för att bli välsignad

I den traditionella kinesiska tron är de fem välsignelserna; ett långt liv; rikedom, framgång och status; fysiskt välmående och sinnesro; hängiven till att vara dygdig; och ett liv som avslutats naturligt. Med det menar man att få leva tills döden kommer enligt ens förutbestämda öde, efter att man har uppfyllt sitt livs syfte och följt himlens vilja.

Den här urgamla definitionen kommer från ”Shujing” eller ”Dokumentens bok”, en av de fem klassikerna av konfucianismens historiska verk. Den kallas även för ”Shangshu” bokstavligen ”Högaktad bok”. Det är en samling dokument som tros vara de äldsta existerande texterna i den kinesiska historien, och täcker en lång period ända från begynnelsen till Konfucius era (551-479 f.Kr.).

Bland de fem välsignelserna är den fjärde, dygd (hög moral och karaktär), den viktigaste. Det beror på att en människa måste vara ärlig, vänlig och förlåtande för att de andra välsignelserna ska komma. Välsignelser är i själva verket lycka och välgång som skänkts av gudar som en gudomlig favör och bekräftelse på uppriktiga, välvilliga tankar och handlingar.

De fem välsignelserna förklaras ytterligare med definitionen av de ”sex olyckorna” i ”Shujing”. De innebär att man blir bestraffad av gudarna för att man gjort något ont. De sex olyckorna är; ett förkortat liv, sjukdom, sorg och oro, fattigdom, fulhet och brist på intelligens.

Tillsammans reflekterar dessa saker kinesernas grundläggande tro på en gudomlig rättvisa och lagen om orsak och verkan: Gott kommer att belönas och ont bestraffas, antingen i den här livstiden eller i ett kommande liv.

Kejsare Kangxi av Songdynastin (Public Domain)

”Den första välsignelsen under himlen”

Det finns en fin berättelse om ordet välsignelse som är förknippat med den store kejsaren Kangxi av Qingdynastin som regerade mellan 1661 till 1722.

Under Kangxis tolfte regeringsår, blev hans farmor plötsligt allvarligt sjuk strax innan hon skulle fylla 60 år. Läkarna stod hjälplösa och Kangxi var mycket orolig. 

Kangxi läste i de gamla texterna och fann att han som rättfärdig kejsare och ”son av himlen” kunde be till himlen och önska ett fortsatt långt liv. Då tänkte han: ”om en kejsare kan be om detta för egen del varför skulle han inte kunna göra det för sin farmor”.

Han satte igång.

I tre dagar följde han ritualerna. Han badade och fastade med respektfullt hjärta och uppriktig tro på de gudomliga. Sedan valde han ut en gyllene borste med inskriften ”Välsigna Folket” och skrev ett stort ”välsignelsetecken” på silkeduk. Innan han gav sin gåva till farmodern satte han sitt kejserliga sigill ovanför tecknet.  Och snart återhämtade sig farmodern.

Det kinesiska folket sätter stort värde på det här tecknet, handskrivet av Kangxi, som visar hans starka känsla för sonlig fromhet. Farmoderns snabba tillfrisknande betraktades allmänt som en ”oändlig välsignelse skänkt av himlen” och blev respektfullt känt som ”den första välsignelsen under himlen”. Det kan också förknippas med talesättet ”en lyckostjärna strålar från högt där ovan, besegrar all ondska under himlen”.

Skyddad av de gudomliga

Den här berättelsen talar också till de teman som ingår i definitionerna av ordet ”välsignelse” i de tidiga kinesiska ordböckerna. I en känd ordbok från Songdynastin, Guanyun, som dateras till 1008, definieras välsignelse som dygd och beskydd från de gudomliga. Kangxi Dictionary, som fått namn efter Kangxi, eftersom han gav order om att det skulle sammanställas, definierar ordet med betydelser som innefattar gudomligt beskydd, godhet och lyckobringande.

Att få njuta av himlens beskydd, som man förtjänat tack vare att man uppvisat en hög moralstandard, är alltså vad som menas med att vara välsignad.