Kinas regim för hemliga register över utlänningar
Den kinesiska kommunistregimen för register över och försöker rekrytera utländska expterter, professorer och personer med höga befattningar som kan bidra till att stärka Kinas makt globalt. Foto: Oli Scarff/Getty Images


Läckta dokument som Epoch Times tagit del av visar att den kinesiska regimen håller ögonen på och för register över utlänningar och utlandskineser runt om i hela världen. Syftet är bland annat att rekrytera dem för att främja Pekings intressen.

Ett av dessa dokument avslöjar att Kinas regim försöker få tag i talanger inom ett brett spektrum av sektorer och länder. 

Det kinesiska kommunistpartiet har under årtionden drivit en slags talangrekryteringsprogram, såsom det brett granskade "Tusen Talangerprogrammet", som lockar utlandskineser och utländska experter att arbeta inom Kinas vetenskapliga och tekniska sektorer. Syftet är att de ska hjälpa regimen att uppfylla sin ambition att förvandla Kina till ett ”powerhouse” för högteknologisk produktion.

Det här interna dokumentet ger en inblick i omfattningen av Pekings påverkansoperationer och avslöjar också att de sträcker sig över många olika områden.

En annan grupp dokument avslöjar att myndigheterna, under covid-19-pandemin, har börjat spåra utlänningar som bor i Kina och övervaka deras hälsotillstånd.

En tredje grupp avslöjar att myndigheterna strikt kontrollerar kinesiska medborgare som reser utomlands.

Samtliga av de läckta dokumenten utfärdades av utrikesministeriets kontor på myndigheterna i Daqing, en stad i norra Kinas Heilongjiangprovins med en befolkning på cirka 2,7 miljoner.

Utlänningar och kineser bosatta utomlands

I ett av dokumenten från 2019 uppger Daqing-kontoret att de ska inleda ett initiativ kallat “Hundra utländska talangerprogrammet”.

Kinas Centralregering och en mängd lokala myndigheter har sådana program som rekryterar talanger. En rapport från 2019 av U.S.–China Economic and Security Review Commission uppskattar att det finns hundratals sådana lokala program i Kina.

Det här specifika dokumentet listar 129 ”utländska” personer som de kinesiska myndigheterna vill rekrytera. Bland dessa finns minst 70 som inte är kineser. Dokumentet listar detaljerade uppgifter om personernas nuvarande eller tidigare jobb, karriärområden och kontaktinformation.

En sektion av listan som fanns på utrikesministeriets kontor i Daqing, redigerad för att skydda individers identitet. (förmedlad till Epoch Times)

De utvalda individerna kommer från olika länder världen över, såsom Storbritannien, Spanien, Sydafrika, Nya Zeeland, Pakistan, Ghana, Malaysia med flera. Personerna arbetar inom en rad olika områden och innefattar bland annat universitetsprofessorer, chefer och högt uppsatta inom näringslivet, kemistspecialister, personer inom internationell handel och affärer, samt personal inom turistnäringen.

Listan inkluderar också flera tidigare politiker, bland andra Jesper Frost Rasmussen, borgmästare i Esbjerg i Danmark, Naheed Nenshi, borgmästare i Calgary i Kanada, samt två tidigare borgmästare i Perth i Australien.

Även myndighetstjänstemän med höga politiska konsultpositioner och chefsposter i Tokyo i Japan, Houston i USA och Calgary i Kanada finns med på listan, såväl som kinesiska tjänstemän på de japanska företagen Mitsubishi Corp. och Mitsubishi Chemical.

Hälsoövervakning

I den andra dokumentgruppen framkommer att utländska medborgare i Kina övervakades av utrikesministeriets Daqing-kontor under covid-19-pandemin.

Ett av dokumenten daterat till den 29 februari är ett register över drygt 180 utlänningar i staden, inklusive utbytesstudenter, lärare och experter. Personerna är från bland annat Sverige, Storbritannien, USA, Kanada, Tchad, Marocko, Zimbabwe, Sydafrika, Taiwan och Australien.

Det framkommer i dokumentet att lokala hälsomyndigheter övervakade personernas hälsostatus på grund av pandemin, och det visar detaljerad personlig information, såsom passnummer, födelsedag och nuvarande bostadsadress i Kina.

En sektion noterade huruvida utlänningar som nyligen kommit till Daqing var satta i karantän.

Kinesiska tjänstemän och lärare

I den tredje dokumentgruppen varnas för att kinesiska tjänstemän som reser utomlands på affärsresor riskerar att ändra sina politiska ideologier. Daqing-kontoret har utfärdat specifika riktlinjer för dessa personer, både innan de lämnar Kina och efter att de återvänt.

Före utlandsresan måste de skriva under ett ”utresedokument” och genomgå en särskild ”utbildning” som Daqings säkerhetstjänst leder, uppger ett av dokumenten. Det står dock inte vilka specifika förhållningsregler som gäller i ”utresedokumentet”.

Även kinesiska universitet och skolor kräver att lärare skriver under den här typen av dokument innan de åker på arbetsresor utomlands, och här finns tydligare information om vilka regler som gäller.

Changzhou informationsteknologiska college, som ligger i kustprovinsen Jiangsu, är ett exempel där lärarna måste skriva under ett sådant ”utresedokument”. Här förbjuds lärarna bland annat att ge intervjuer till utländska journalister utan godkännande från ledaren som organiserar resan, och har inte heller tillåtelse att lämna gruppen utan tillstånd för att träffa familj eller vänner som bor i landet. De är också förbjudna att stanna till och titta på aktiviteter som anordnas av Falun Gong-utövare, en qigong-metod som har varit utsatt för allvarlig förföljelse av den kinesiska regimen sedan 1999.

Cathy He bidrog till rapporteringen.

Hjälp oss att driva tidningen vidare!

En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Världen utsätts ständigt för vilseledande information. Epoch Times står för sanningsenlig och ansvarsfull journalistik. Vi bevakar viktiga nyheter som annars kan ignoreras. Vi vill ge våra läsare ett bredare perspektiv av vad som pågår i vår värld. Varje bidrag, stort som smått, räknas. Vi uppskattar verkligen ditt stöd! Här ser du hur du kan stödja oss.