John Bauers illustrationer blev mer kända än sagorna
John Bauer, "En riddare red fram"


Sveriges mest älskade sagoillustratör John Bauer (1882-1918) har haft, och har fortfarande en djup påverkan på den svenska folkloren och sagoberättandet. Mest känd är han för sina illustrationer till de tidiga upplagorna av "Bland tomtar och troll". 

Bland tomtar och troll är en sagosamling med berättelser av bland andra Hjalmar Bergman, Margareta Ekström, Gösta Knutsson och Edith Unnerstad. Från och med 1907 utkom sagosamlingen årligen. Det var en tid när barnlitteraturen intog en ny riktning.

"Författarna vill nå ut till alla, inte bara överklassens barn, och man söker berättelser i det gemensamma kulturarv som finns i folksagorna," skriver Jönköpings museum. 

Sagorna präglas av äventyr och naturmystik. Johan Bauer illustrerade böckerna 1907–1910 och 1912–1915, och dessa bilder har blivit mer kända än själva sagorna. Inte minst bilden på prinsessan Tuvstarr vid en skogstjärn.

I Helge Kjellins ”Sagan om älgtjuren Skutt och lilla prinsessan Tuvstarr” som ingick i ”Bland tomtar och troll” 1913 ska älgtjuren Skutt visa världen för den späda, ljusa lilla varelsen Tuvstarr. Men under färden förlorar hon alltmer av sin identitet. Älvorna tar hennes krona, skogsrået tar hennes klänning, och till sist tappar hon sitt guldhjärta i skogstjärnen. Där stannar hon, evigt blickande ned i tjärnen.

Ännu sitter Tuvstarr kvar och ser ner i vattnet (John Bauer 1913)

Akvarellen ”Ännu sitter Tuvstarr kvar och ser ner i vattnet” ägs av Malmö Museum. Ett flertal andra verk med Tuvstarr finns på Jönköpings Läns Museum som har världens största John Bauersamling.

John Bauer växte upp i Jönköping och utbildade sig sedan vid Konstakademien i Stockholm, där han fick sina första jobb som illustratör.

Konstnären lyckades redan från början anslå en ton som vann allmänhetens, inte minst barnpublikens tycke, skriver konsthistorikern Axel L. Romdahl (1880-1951) i Riksarkivets biografi om konstnären. Samtidigt utmärkte han sig för sin stilkänsla och konstnärlighet.

"Tyngdpunkten lades på helsidesbilder, reproducerade efter original i akvarell med helt få och dämpade färger, i viss mån erinrande om engelsmannen A. Rackhams maner, samtidigt som teckningen röjer någon inverkan från Carl Larssons konst," skriver Romdahl. 

John Bauer, självporträtt 1908.

Tuvstarr på Skutt. (John Bauer 1913)

John Bauer, illustration till "Sagan om de fyra stortrollen och lille Vill Vallareman" av Cyrus Granér, Bland tomtar och troll, 1909.

Tack vare John Bauer blev "Bland tomtar och troll" den vackraste billiga bok som hade publicerats i Sverige. 

"Bauer var i besittning av en hög artistisk kultur och en kunnighet, som han med klok känsla av sin begränsning förstod att väl utnyttja. Hans fantasi låg företrädesvis åt det mystiskt poetiska, mindre åt det humoristiska och naivt groteska i den äkta folksagan. I synnerhet förstod han att med lycklig verkan betona motsatser i storlek och mått: en lurblåsande gosse i förgrunden och det försvinnande skogslandskapet vid hans fötter, en liten vit prinsessa sittande i en stor svart skog," skriver Romdahl.

Tidigt i sin karriär gjorde Bauer en resa till Lappland, som sedan kom att prägla hans konst. Han hade, tillsammans med flera andra konstnärer, fått i uppdrag att illustrera bokförläggaren Carl Adam Victor Lundholms planerade praktverk om Lappland. Under en månads tid försökte han att få kontakt med samerna. Han gjorde detaljerade skisser av redskap, dräkter och föremål. 

God kväll, farbror! Hälsade pojken. (John Bauer 1915) Illustration från Walter Stenströms saga "Pojken och trollen eller Äventyret". 

Lapplandsresan gjorde djupt intryck på Bauer och den återkom ständigt i hans konst. Man kan se de folkloristiska dragen som han hittade i detaljerna. I trollens klädnad återkommer ren- och vargskinn. Man kan se detaljer i luvorna, i pjäxorna och i trollens breda bälte, där den böjda kniven hänger.

John Bauers konstgärning sträckte sig inte så mycket längre än bokillustrationerna. 1918, vid 36 års ålder, förolyckades han tragiskt tillsammans med hustrun och parets treåriga son, när ångaren Per Brahe förliste på Vättern under en höststorm. 

"Hans bråda bortgång genom ett sällsynt upprörande olycksfall väckte inom de vida skaror av det svenska folket, vilka han glatt med sitt vackra konstnärskap, en djup förstämning. De som kände honom närmare, beklagade förlusten av en älskvärd och fin personlighet," skriver Axel L. Romdahl. 

1913 gjorde John Bauer en illustration av prinsessan Tuvstarr som Lucia.  Med den önskar vi våra läsare en trevlig lucia 2017.