IgA-antikroppar verkar skydda ovaccinerade mot covid
Ansvariga för studien är Christine Wennerås, professor i klinisk bakteriologi på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och överläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, och Kristina Eriksson, professor i virusimmunologi på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Foto:Cecilia Hedström och Johan Wingborg


En ny studie från Göteborgs universitet, har hittat en möjlig förklaring till varför en del vårdpersonal inte blev sjuka i covid-19 trots daglig kontakt med infekterade patienter i början av pandemin. Förklaringen verkar vara att de hade ett motgift i form av IgA-antikroppar mot covid.

För att förstå hur immunförsvaret byggs upp mot covid-19 har forskare på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet följt 156 vårdanställda sedan början av pandemin 2020. Ingen var vaccinerad mot covid-19 och de flesta hade daglig kontakt med covid-patienter.

Studien visar att svaret på varför en del av personalen inte blev sjuka tycks handla om förekomsten av IgA-antikroppar, (immunglobulin A). Antikropparna finns naturligt i sekret på slemhinnor i luftvägar och mag-tarmkanal, och kan skydda kroppen genom att binda till sig virus och andra inträngande organismer.

Forskarna fann att även kvinnligt kön och luftvägsallergi var skyddande faktorer mot att bli smittad. Däremot ger studien inget stöd för att personer utan antikroppar mot covid-19 skulle ha skyddande T-celler, något som tidigare hävdats.

– IgA har vi allihopa, det finns på slemhinnorna, och covid är ju en infektion som tar sig in över slemhinnorna. Vi tyckte det var viktigt att undersöka vad som hände när helt friska människor träffade på det här viruset, innan det fanns tillgång till vaccin, säger Christine Wennerås, professor i klinisk bakteriologi på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och överläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, i ett pressmeddelande.

Var tionde hade skydd

Resultaten från studien, publicerad i tidskriften European Journal of Immunology, visar att en tredjedel av de vårdanställda utvecklade antikroppar mot covid-19. De kan delas in i två tydliga grupper baserat på antikroppsmönster och insjuknande i covid.

Den ena gruppen hade enbart IgA-antikroppar och insjuknade aldrig. Den andra gruppen insjuknade i covid-19 och hade både IgG-antikroppar (immunglobulin G) och T-celler.

– Mycket har handlat om IgG-antikroppar och T-celler. Det intressanta är att när vi nu lusläser andras artiklar och tabeller hittar vi belägg för det vi själva kommit fram till om IgA, men det är inget som har lyfts fram i de studierna, konstaterar Christine Wennerås.