Hur man lever fridfullt med negativa tankar
Vrid ner volymen på tankarna i ditt huvud


Har du återkommande negativa tankar? I så fall är diagnosen bekräftad: Du är människa.

En genomsnittlig människa har 60 000 till 70 000 tankar per dag, enligt Laboratory of Neuro Imaging vid University of South California. Som psykoterapeut kan jag med säkerhet säga att en stor del av dessa tankar handlar om vad som kan gå fel, vad som kommer att gå fel, vad vi har gjort fel och vad andra gör fel.

Det som gör återkommande negativa tankar så utmanande är att de ofta har sitt ursprung i grundläggande föreställningar som att "Jag är inte tillräckligt bra", "Jag kommer inte få det jag vill" eller "Världen är inte pålitlig”. Eftersom de är uppbyggda av de här djupa föreställningarna, är dessa återkommande tankeslingor mycket kraftfulla och fasthäftande. Vi tror på dem – som om deras uthållighet på något sätt är bevis för att de är sanna. Som ett resultat tvingas vi att lägga vikt vid deras innehåll.

Återkommande negativa tankar är en del av den mänskliga resan; vi kan inte stoppa dem. Men, vi kan sluta försöka förändra det oföränderliga.

Vi bör lära oss tidigt i livet att vi måste göra något åt våra negativa tankar: Bevisa att de är fel, övertyga oss själva om att de är falska eller aktivt ersätta dem med positiva tankar. I vilket fall som helst måste vi kämpa lite.

Det är inget fel i sig med dessa strategier. Att argumentera med, och motbevisa negativa tankar kan ibland vara till hjälp, liksom att aktivt ersätta dem med positiva tankar. Men den effektivaste metoden jag har hittat mot upprepade negativa tankar är faktiskt den minst intuitiva. Det går till ungefär så här: Sluta att försöka ändra negativa tankar; gör inte något med eller åt dem; sluta slåss mot det som redan händer; och titta åt ett annat håll.

Förlika dig med de negativa tankarna

Hur kan vi må bra när det som händer i våra tankar inte är bra? Vi kanske tror att om vi inte aktivt förändrar våra negativa tankar, så kommer vi också att tro på dem - att lägga in kraft och mening i dem. Men tänk om det inte är sant?

Tänk om negativa tankar skulle kunna dyka upp i din inre värld, och att du kunde förstå deras innehåll men inte behöva göra något åt dem –  inte behöva få dem att försvinna, investera energi i dem, engagera dig i deras berättelser eller ens tro på dem? Tänk om de negativa tankarna inte hade någonting att göra med vem du är? Men innan vi kan öva på den här metoden måste vi först tro på att det är möjligt.

Vår kultur är full av ”handlingsmänniskor”, och för vissa kan det därför kännas svårt att inte göra något. Då kan det vara till hjälp att omforma ”inte göra” till något mer proaktivt. I stället för att fokusera på att inte förändra dina tankar, kan du specifikt öva på att vända uppmärksamheten från själva tankarna mot vad som ligger bakom dem.

Så fort negativa tankar dyker upp, har vi en tendens att med laserfokus rikta in all vår uppmärksamhet mot dem och därmed blockera allt annat som kan finnas i vår medvetenhet. Men tänk om vi skulle se bortom dem och fundera över vad som finns där? Vad finns bakom och under tankarna? På så sätt lämnar vi tankarna ensamma och riktar vår uppmärksamhet mot utrymmet omkring dem. Det är som att flytta vår uppmärksamhet från fåglarna till himlen.

En viktig aspekt av den här övningen är att inte lägga en värdering i att vi har negativa tankar till att börja med. Sanningen är ju att tankar poppar upp vare sig vi vill det eller ej. Det faktum att negativa tankar kommer tillbaka om och om igen är en biprodukt av vårt sinnes operativsystem. Det är inte en misslyckande från vår sida; det gör oss inte mindre andliga eller särskilt drabbade. Ju snabbare vi kan acceptera den här sanningen, desto snabbare kan vi gå vidare med att leva våra liv.

Skruva ner volymen

Pröva det en dag eller en timme: Ändra inte dina tankar, oavsett vad de innehåller – lämna dem bara i fred, låt dem komma. Vänd uppmärksamheten bort från tankarna och mot den som lyssnar - din egen medvetenhet och närvaro. Upplev utrymmet där tankarna bildas, tystnaden bakom bruset och stillheten under rörelsen.

När vi skiftar vår uppmärksamhet så här händer något mycket intressant: tankarna börjar förlora sin makt. De kanske fortfarande finns där, men de innehåller mindre kraft. Tankarnas volym går från ett rop till en viskning. Ibland, när tankarna blir mindre lockande och inte lyckas beröra eller engagera oss, börjar de blekna bort helt. Men ibland bleknar de inte. Även om vi föredrar att de negativa tankarna avtar snarare än att fortsätta, är inget av det bevis på framgång eller misslyckande av vår process.

Återkommande negativa tankar är en del av den mänskliga resan; vi kan inte stoppa dem. Men, vi kan sluta försöka förändra det oföränderliga. Det som är viktigt är hur vi förhåller oss till tankarna och oss själva. Vi skapar inre fred när vi ger upp kampen med det oundvikliga och riktar vår uppmärksamhet mot nya gränser. I slutändan är den relation vi skapar till våra tankar, och den riktning vår uppmärksamhet tar, det som skapar vår upplevelse.

Nancy Colier är psykoterapeut och författare till boken "The Power of Off: The Mindful Way to Stay Sane in a Virtual World." För mer information, besök hennes webbplats NancyColier.com

Hjälp oss att driva tidningen vidare!

En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Världen utsätts ständigt för felinformation. Epoch Times står för sanningsenlig och ansvarsfull journalistik. Vi täcker viktiga nyheter som de flesta andra medier ignorerar. Många nyheter i medier är partiska och vridna. Vi vill ge våra läsare ett bredare perspektiv av vad som pågår i vår värld. Varje bidrag, stort som smått, räknas. Vi uppskattar verkligen ditt stöd! Här ser du hur du kan stödja oss.