Gustav Adolfs torg i Göteborg ändrar färg
Delar Gustav Adolfs torg i Göteborg ska få tillbaka sin originalkulör. Foto: Hans Wretling/Higab


Kvarteret Högvakten vid Gustav Adolfs torg i Göteborg kommer att få tillbaka en mer traditionell färgsättning. Stadshuset får en tidstypisk färgsättning med 1700-talskaraktär och Börshuset återställs till originalkulörer, så som det bedöms ha sett ut 1849 när byggnaden stod klar.

Sedan våren 2016 renoveras Kvarteret Högvakten för att byggnaderna ska kunna bevaras i framtiden. Man ser över alla fasader och fönster, och har även gjort en färgundersökning för att undersöka husens tidigare kulörer.

Det nya förslaget är framtaget i samråd med antikvarier från Länsstyrelsen, stadsbyggnadskontoret och fastighetsbolaget Higab, som förvaltar husen. Boel Melin, projektledare inom byggnadsvård på Higab, säger att det var intressant att undersöka den tidigare färgsättningen på en så speciell byggnad som Börsen.

– Det är viktiga historiska kunskaper och dokument som annars skulle riskera att gå förlorade för alltid. Det är också intressant för förståelsen av byggnaderna runt torget och hur de tidigare kompletterade varandra kulörmässigt, trots olika byggnadsår.

På Stadshuset, Wenngrenska Huset och Strömska Huset har man dock inte lyckats hitta några äldre färgskikt på grund av senare omputsningar. Wenngrenska Huset och Strömska Huset får en färgsättning med endast mindre justeringar, medan Stadshuset återfår en mer traditionell färgsättning med 1700-talskaraktär. Stadshusets fasader mot torget kommer att målas i mustigare gula och varmgrå kulörer. 

När det gäller Börsen är bedömningen att man har hittat den ursprungliga färgsättningen. Fasaderna kommer därför att målas i varmare beige och gråbeige kulörer med rödbruna fönster.

– När vi pratar om Börsen är det troligt att de nya kulörerna på vissa sätt omgestaltar fasaden från det vi är vana vid. Men det är min övertygelse att färgsättningen kommer att framhäva fasadens skönhet och tillsammans med de övriga byggnaderna ge en mer historiskt korrekt och estetiskt sammanhållen upplevelse av Gustaf Adolfs Torg, säger Boel Melin.

Börsen 1929 då Östra Hamngatan fortfarande var kanal. Arkivbild: Kamerareportage

Kvarteret Högvakten har alltsedan Göteborg grundades 1621 legat vid händelsernas centrum, skriver Higab på sin hemsida, men man är inte riktigt klar över hur det såg ut, men man vet att området kring nuvarande Gustav Adolfs torg var knutpunkten i den första holländska stadsplanen.

Delar av Högvakten ödelades i den stora stadsbranden 1669, och efter ytterligare några bränder på 1700-talet krävde myndigheterna att husen skulle uppföras i sten. Så kom Stadshuset, Wenngrenska Huset och Strömska Huset till i mitten av 1700-talet. Alla byggnader utom Strömska är idag byggnadsminnesförklarade.

Namnet har kvarteret fått tack vare att Stadshuset inhyste Göteborgs militära vaktstyrka ända från till 1895, då stads- och högvakten drogs in.

Till årsskiftet 2018/2019 beräknas projekt Högvakten vara färdigt.