Forskning: Meditation påverkar förmågan att bearbeta känslor
En vana att meditera kan få oss att bearbeta känslor snabbare och lugnare
En kvinna gör Falun Gongs meditationsövning. Efter ett experiment med hjärnscanning kunde en grupp personer som utövat en längre tid förändra hjärnans anatomi på överraskande sätt. Foto: Minghui.org


Meditation är en uråldrig övning med inre fokus. Förr var det kopplat till munkar och lärda som var på en inre resa mot upplysning. Idag har meditation spridit sig till många människor, eftersom fler människor nu söker det lugn och den klarhet som bara en stunds inre stillhet kan ge.

En faktor som hjälper till att popularisera meditation är bevis. Under större delen av 1900-talet var vetenskapen skeptisk till det här området, men på senare år har dock flera studier kunnat bekräfta och verifiera några av fördelarna med meditation.

Ta till exempel yoga, en av de mer utförligt studerade formerna av meditation. Det här var tidigare en aktivitet i periferin, men nu finns det yogastudior praktiskt taget överallt. Medan många intuitivt drogs till övningen så har vetenskapen uppmuntrat andra att prova. Idag har forskare samlat tillräckligt bra bevis för att läkare med säkerhet ska kunna rekommendera yoga till sina patienter.

Meditation är vanligtvis förknippat med stillhet, men vridningarna och vändningarna i ett yogapass gör det mer till en rörlig meditation. Det här är en aktivitet där sinnestillståndet är lika viktigt för övningen som de fysiska positionerna.

Qigong

En betydligt mindre studerad form av rörlig meditation kallas qigong (chee-gong). Ibland kallas den ”kinesisk yoga”. Folk har tränat qigong i tusentals år. Qigongträning sägs leda till bättre hälsa och sinnesro, men vetenskapen håller fortfarande på att upptäcka dess fördelar.

Precis som att det finns flera typer av yoga (Hatha, Iyengar, Kundalini och så vidare), så finns det också flera typer av qigong. Den kanske mest kända är tai chi, som ser ut som en graciös dans mellan utövaren och ett osynligt flöde av energi.

Så vad får människor ut av att träna dessa mystiska rörelser för kropp och sinne? En ny studie kastar lite ljus över detta genom en titt på en annan typ av qigong som heter Falun Gong. Resultaten finns i februarinummret 2020 av den vetenskapliga tidskriften Brain and Cognition.

Få studier finns

Ben Bendig, PhD, och hans team ville studera Falun Gong av flera skäl. För det första är det en qigongmetod som blev mycket populär, mycket snabbt, när den först lärdes ut till allmänheten i Kina 1992. Inom sju år fanns det uppskattningsvis 70 till 100 miljoner Falun Gong-utövare i hela landet. Men till skillnad från yoga har bara ett fåtal studier försökt utvärdera Falun Gongs effekter.

En annan inspirationskälla för Bendig var anekdotiska bevis, som omfattade flera rapporter om klarare tankar och bättre hälsa bland människor som tränar Falun Gong. 1998 genomförde den kinesiska regeringen undersökningar av Falun Gong-utövare över hela landet. De fann att 98 procent av de 31 000 undersökta utövarna upplevde betydande hälsoförbättringar strax efter att de börjat träningen. Fler än 90 procent rapporterade att de led av olika sjukdomar innan de började träna, och över 70 procent upplevde ”fullständig eller nästan fullständig” återhämtning från sina tillstånd.

Vissa har tillskrivit Falun Gong otroliga resultat; personer som blivit svaga av sjukdom och vanställda av skador påstås ha tillfrisknat med konsekvent träning. Men att förklara hur detta skulle kunna hända är något som ingen studie har kunnat ta sig an.

Enligt Bendigs egen erfarenhet av träningen har Falun Gong hjälpt till att lindra hans depression och kroniska smärta. Han ville dock bevisa att träningen kunde uppvisa en mätbar effekt.

– Det fanns uppenbarligen ett personligt intresse, men främst berodde det på att det är en så populär qigongträning, och väldigt lite forskning har gjorts på det, säger han.

Effekter på lång sikt

Bendigs team fokuserade sin undersökning på sinnet. De ville se vilken inverkan den här träningen hade på hjärnan på lång sikt. De tittade på två grupper – en bestående av personer som just hade lärt sig Falun Gong-övningarna och en annan grupp som hade tränat regelbundet i minst två år. Båda grupperna fick göra kognitiva tester i början av studien. Senare testades grupperna omedelbart efter ett träningspass på 90 minuter med Falun Gong-övningarna.

– De gjorde samma aktivitet. Skillnaden är erfarenhetsnivån med den här aktiviteten, säger Bendig.

– Utövare visade förbättrad kognition, särskilt för tillstånd som krävde samordning av båda hjärnhalvorna. Efter att ha mediterat hade de en enorm förbättring i att hantera den interhemisfäriska kvaliteten, som nybörjarna inte förbättrade.

Fokuserat avslappningstillstånd

Jämfört med konventionella träningsmetoder, som konditionsträning eller styrketräning, är Falun Gong-övningarna mjuka och långsamma. Det finns en del försiktig stretching och en övning där händerna rör sig i ett cirkulerande mönster runt kroppen. Vissa ställningar hålls under längre perioder. Under hela träningspasset blundar man, medan instrumental kinesisk musik spelas i bakgrunden.

Båda grupperna i studien utförde samma mjuka rörelser till samma musik, så varför gjorde nybörjarna relativt dåligt ifrån sig på de kognitiva testerna? Eftersom den erfarna gruppen var mer bekant med de fysiska rörelserna, så spekulerar Bendig i att deras fördel kommer mer från sinnet än kroppen.

Det kan ta flera år att få sinnet att gå in i det här fokuserade avslappningstillståndet.

En väsentlig del av att utöva Falun Gong är att försöka behålla ett rent sinne. Till skillnad från vissa meditationsmetoder finns inget fokus på andning eller någon avsiktlig mental aktivitet som att upprepa ett mantra. De fysiska rörelserna är lätta att lära sig, men det kan ta flera år att få sinnet att gå in i det här fokuserade avslappningstillståndet och i början kan det till och med vara desorienterande.

– De erfarna utövarna var bättre på att använda det här. Medan nybörjarna, ju mer avslappnade de blev, desto sämre gjorde de ifrån sig, säger Bendig.

Bättre känslomässig reglering

Meditation ses traditionellt som ett sätt att se igenom distraktioner och saker man är fäst vid, som alltid tar tag i vår uppmärksamhet, och det finns bevis som bekräftar detta påstående. Studier har visat att personer som mediterar bearbetar känslor annorlunda och är bättre på känslomässig reglering än personer som inte mediterar. Bendigs studie förstärker en trend som visar att personer som mediterar kanske kan bearbeta känslor snabbare och är mindre distraherade jämfört med de som inte mediterar, vilket resulterar i mindre störningar vid kognitiva uppgifter.

– Min gissning var att utövare skulle bli mindre påverkade av negativa känslor, men de påverkades inte av positiva känslomässiga intryck heller, säger Bendig.

– De positiva känslomässiga intrycken var för distraherande för nybörjarna, men på något sätt blev de erfarna utövarna inte distraherade av det. Det hade inte nödvändigtvis förväntat mig. Det visar att utövare i allmänhet kan reglera sina känslor bättre.

Naturligtvis innebär träning av Falun Gong mer än qigongövningar. Erfarna utövare strävar också efter en hög moralisk standard i vardagen; hjärtat i träningen handlar om att följa de universella principerna om sanning, medkänsla och tålamod. Men hur mycket denna faktor lägger till de kognitiva fördelarna som visas i Bendigs studie är ännu inte känt.

En sak som kom fram ur den här studien är en lektion i tålamod. Om du har försökt att meditera men blev frustrerad på grund av att du inte kunde uppnå lugn direkt, så ge det lite mer träning.

– Det här är något som har meningsfulla effekter för människor, säger Bendig.

Följ Conan på Twitter: @ConanMilner

Hjälp oss att driva tidningen vidare!

En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Världen utsätts ständigt för vilseledande information. Epoch Times står för sanningsenlig och ansvarsfull journalistik. Vi bevakar viktiga nyheter som annars kan ignoreras. Vi vill ge våra läsare ett bredare perspektiv av vad som pågår i vår värld. Varje bidrag, stort som smått, räknas. Vi uppskattar verkligen ditt stöd! Här ser du hur du kan stödja oss.