Forskning: Föräldrarnas mobilberoende kopplas till barns beteendeproblem
Mammor som lägger tid på barn och mobil samtidigt kan göra saker och ting svårare för sig själva. Foto: Quinn Dombrowski/Flickr


Föräldrar som inte kan släppa mobilen har ofta barn som inte kan uppföra sig, enligt en forskningsstudie. Mindre interaktion mellan föräldrar och barn kan också påverka tal- och språkutvecklingen hos små barn.

Studien följde 183 par föräldrar, där 40 procent av mammorna och 32 procent av papporna sade att de gav för mycket uppmärksamhet till sina elektroniska enheter.

Forskare vid University of Michigan och Illinois State University genomförde studien, som publicerades i tidskriften Nature.

Bristande uppmärksamhet

Resultatet visade att föräldrar som regelbundet hanterar meddelanden och tittar på sociala medier – alltså människor som inte kan titta bort från sina telefoner – inte är tillräckligt uppmärksamma på sina barn.

Barnen är inte ignorerade; när det gäller tid tillsammans ser det faktiskt ut som att föräldrarna deltar en stor del i sina barns liv. Men enligt studien lägger föräldrarna korta stunder och lite uppmärksamhet på barnen. De växlar fram och tillbaka mellan webbsidor, meddelanden, e-mail, telefonsamtal och barnen. Varje stopp får endast en ytlig överblick.

Situationen kallas ”technoference”, där en elektronisk enhet avbryter eller styr interaktionen mellan föräldrar och barn.

I en del fall använder föräldrarna hörlurar och väntar istället på synliga tecken för att ge barnen uppmärksamhet. I andra fall lägger föräldrarna helt enkelt in barnen i rotationen – Facebook, Instagram, barn, meddelanden, samtal, barn – där ingen får mer än flyktig uppmärksamhet.

Mammor som använder skärmar har större påverkan på sina barns beteende än pappor, visar studien enligt the Telegraph. Det är troligtvis på grund av att mammor spelar en större roll i att uppfostra barnen, särskilt när barnen är små.

Situationen kallas ”technoference”, där en elektronisk enhet avbryter eller styr interaktionen mellan föräldrar och barn.

Resultatet var att barnen var mer benägna att bli sura, gnälla, få vredesutbrott, bli hyperaktiva eller att lätt bli frustrerade. Barnen kände antingen ett behov av att agera ut mer för att få uppmärksamhet, vände sig inåt för att se vad de inte kunde få från sin förälder eller kände att de inte fick några gränser och agerade envist.

En mamma tittar i sin mobil när hon är ute och går med sitt barn. Tokyo, 2015. Bild: Toru Yamanaka/AFP/Getty Images

En annan upptäckt var att föräldrarnas och barnens beteende bildade en återkopplande cykel. När föräldrarna gav barnen mindre uppmärksamhet, så blev barnen mer utagerande. Det gjorde i sin tur att föräldrarna vände sig mot den trygga världen i sina elektroniska enheter, enligt artikeln.

Faran med mobiler vid middagen

Jenny Radesky, vid Michigan University, genomförde en studie i maj 2017, om hur familjer umgicks vid måltiderna. I studien filmades 225 föräldrapar som åt med sina barn. Filmerna visade en drastisk nedgång i aktivt föräldraskap när mamman hade sin mobil framme.

Samtalen vid måltiden minskade med en femtedel, medan den icke-verbala kommunikationen minskade med nästan det dubbla, enligt the Telegraph. Mammornas muntliga uppmuntran till barnen minskade med 28 procent.

Tal- och språkutvecklingen kan påverkas

Enligt vården kan tal- och språkutvecklingen påverkas negativt när föräldrarna lägger för mycket tid på att kommunicera eller läsa uppkopplade istället för med sina barn.

Michelle Morris, som är tal- och språkterapeut i Salford, Storbritannien, berättar för the Telegraph:

– När man går runt i Manchester och Salford ser man hur barnen gör sådana ofattbara försök att kommunicera med den vuxne de är med, men som är omedvetna om dem eftersom de har hörlurar på sig. Jag tycker att det är mycket oroande.

Barnet får ingen chans att kommunicera med den vuxne.

– Om man går på gatan och lyssnar på musik, då kan man inte ha uppmärksamhet på vad barnet gör. Så länge barnet inte säger något väldigt högt eller drar i den vuxne, så finns det inte en chans att kommunicera, fortsätter hon.

Vuxna spelar en viktig roll för barnen och om de inte ger barnen möjlighet att interagera med dem kan det få negativa konsekvenser.

– Barnet får ingen lön för mödan att kommunicera och barnet kan med tiden lära sig att det inte är någon poäng att prata. För små barn är det genom de här interaktionerna med en vuxen som de lär sig språk och hur man talar, säger hon.