Fler träd ska svalka stadsbor i hettan
Fler träd i stadskärnor ska hjälpa vid värmeböljor. Foto: Nora Lorek/TT-arkivbild


Ett femtiotal kommunala projekt får dela på 135 miljoner kronor för grönare städer runt om i Sverige, det skriver bidragsgivaren Boverket i ett pressmeddelande.

Pengarna ska i många fall gå till att förbättra svenska städers motstånd mot framtida klimatutmaningar och göra det lättare för människor att uppleva och ta del av grönska i urbana miljöer.

Plantering av träd i städerna ska ge svalare temperaturer under värmeböljor, detta genom att träden ger skugga men också på grund av grönskans möjligheter att avdunsta stora mängder vatten.

Att plantera träd hjälper också till att förbättra luftkvaliteten, ta hand om dagvatten och dämpa buller, skriver Boverket.

Gemensamt för satsningarna är att de kulturella ekosystemtjänsterna gynnas, det vill säga upplevelsevärden, ökad fysisk aktivitet, reducerad stress, psykisk återhämtning samt ökade sociala interaktioner.

(TT)