En kommentar till NBC:s angrepp på amerikanska Epoch Times
Bild från NBC-inspelningsplats i Pasadena, Kalifornien. Foto: Frederick M. Brown/Getty Images


Somliga av våra läsare har kanske råkat på den amerikanska mediajätten NBC:s attacker på den amerikanska upplagan av Epoch Times. Med anledning av det vill vi på Epoch Times Sverige göra några klarlägganden.

Det första, för att undvika förvirring, är att Epoch Times Sverige och amerikanska Epoch Times är två olika medier. Vi hör till samma mediegrupp – Epoch Media Group – samarbetar nära och delar material och resurser, men är alltså olika organisationer.

När det gäller sakfrågan, om man vill sätta sig djupare in i vad det här handlar om har den amerikanska upplagan av Epoch Times redan publicerat ett flertal svar på NBC:s rapportering, både på sin egen sajt och nu senast i Wall Street Journal. Men i ett nötskal handlar det om att NBC och dess systerorganisation MSNBC ägnat stor möda, tid och resurser åt ett slags grävreportage med syfte att försöka svartmåla amerikanska Epoch Times.

Dels har man felaktigt påstått att Epoch Times reklamkampanjer på facebook för att värva prenumeranter har varit politiskt kampanjarbete för Donald Trump. Dels har man felaktigt kopplat samman Epoch Times rapportering med en underhållningsserie på Youtube, ”Edge of Wonder”. Den produceras i samma lokaler som Epoch Times systermedia NTD, men är alltså en helt egen produkt och inte en del av Epoch Times. Det är en serie som handlar om mysterier och konspirationsteorier, och som inte gör anspråk på att vara journalistik.

Slutligen har man av outgrundliga skäl valt att ge sig på det faktum att Epoch Times grundades av utövare av den i Kina förföljda andliga metoden Falun Gong, och i de försöken direkt spridit vidare lögner som skapades av Kinesiska kommunistpartiet för att rättfärdiga den oerhört blodiga och brutala förföljelse som pågått sedan 1999. Att NBC väljer att stryka kommunistdiktaturen i Kina medhårs blir extra bestickande i ljuset av att moderbolaget NBCUniversal planerar en enorm nöjespark i Peking som ska öppna 2021.

Orsaken till den här mycket märkliga blandade påsen av smutskastning är utan tvekan politisk. Amerikanska Epoch Times har ägnat mycket rapportering åt att nysta upp det som i USA kommit att kallas ”Spygate”, alltså hur olika aktörer inom den amerikanska statsapparaten lojala med Demokraterna fört ett hemligt krig mot president Trump. Det här har gjort att deras läsarskara växt snabbt, liksom deras inflytande i det amerikanska medielandskapet.

NBC och MSNBC har tillsammans med bland annat CNN och New York Times varit ledande i försöken att smeta ner Donald Trump med anklagelser om samverkan med Ryssland, vilka nyligen definitivt avskrevs, något som var ett enormt, offentligt avbräck för deras trovärdighet. De är politiskt lojala med de krafter som nu hotas av Epoch Times rapportering om ”Spygate”.

Det är dessutom värt att påpeka att de under de senaste åren kastat alla journalistiska principer överbord i sina attacker på Trump, vilket sätter det här förbluffande – och förbluffande lama – smutskastningsförsöket i ett förklarande ljus. Det här är dock inget genomsnittliga svenska läsare vet mycket om, eftersom en överväldigande majoritet av svensk rapportering om USA okritiskt baseras på dessa medier, som nu alltså är en direkt politisk part i opposition mot den sittande presidenten.

Men NBC vet så klart att lögnen hinner fem varv runt jorden innan sanningen ens fått på sig byxorna, och vi på svenska Epoch Times har redan konstaterat hur NBC:s ohederliga rapportering spritt den här bilden av Epoch Times som något slags politiskt motiverad konspirationsmedia även till svenska läsare. I själva verket är Epoch Times politiskt obundet, och står för fri, oberoende och sanningsenlig journalistik – i alla upplagor och på alla språk.

Som en av amerikanska Epoch Times medarbetare skrev på Twitter, med anledning av den här historien: När man börjar dra på sig luftvärnseld är man nära målet. Det är så klart ingen tillfällighet att NBC, med sin egen pågående trovärdighetskris, med Epoch Times växande inflytande och popularitet, och med presidentvalet i uppseglande 2020, väljer att göra den här attacken just nu.

Vi uppmanar alla våra läsare som är intresserade att ta del av och sprida amerikanska Epoch Times svar och vi står fullständigt bakom vår amerikanska upplaga.

Hjälp oss att driva tidningen vidare! 

En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Världen utsätts ständigt för felinformation. Epoch Times står för sanningsenlig och ansvarsfull journalistik. Vi täcker viktiga nyheter som de flesta andra medier ignorerar. Många nyheter i medier är partiska och vridna. Vi vill ge våra läsare ett bredare perspektiv av vad som pågår i vår värld. Varje bidrag, stort som smått, räknas. Vi uppskattar verkligen ditt stöd! 

Här ser du hur du kan stödja oss.